Osvědčení a registrace

Naše společnost KMOTR - Masna Kroměříž a.s. získala v lednu 2004 "Doklad o schválení a registraci", který ji na základě důkladné prověrky úrovně hygieny udělila Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj. Bylo nám uděleno veterinární schvalovací číslo CZ185.

Společnost KMOTR - Masna Kroměříž a.s. se na prověrky důkladně a dlouhodobě připravovala. S vynaložením vysokých finančních částek proběhla v roce 2003 kompletní rekonstrukce provozu. Zcela nově byly vybudovány prostory příjmu výrobních mas, míchárny a plnírny (narážkárny) masných výrobků, odvěšovna výrobků, prostor pro tepelné opracování masných výrobků, sklad MTZ , prostory pro mytí přepravních obalů, přípravna výrobků pro balení a expedici a samotná expedice masných výrobků. Důkladná rekonstrukce se nevyhnula ani chladírnám a mrazírenským skladům.Všechny nové nebo opravené prostory zcela vyhovují přísným hygienickým normám Evropské unie a České republiky.

Rekonstruovány a modernizovány byly rovněž manipulační chodby ke klimatizovaným komorám
pro zrání trvanlivých salámů, nově byla zřízena místnost pro vakuové balení výrobků s navazující přípravnou a sklady. Tyto provozy byly také vybaveny moderními klimatizačními jednotkami k zajištění předepsaných teplot, příp. i vlhkosti vzduchu.

Certifikát IFS

International Food Standard (mezinárodní potravinářský standard), IFS ve zkratce, byl definován v roce 2002 a 2003 představiteli potravinářského obchodu v Německu a ve Francii. Pochází z Global Food Safety Initiative (GFS - celosvětová iniciativa bezpečnosti potravin), která byla založena v roce 2000 pro zlepšení bezpečnosti potravin.

Naše společnost tento certifikát vlastní od března roku 2007.

Certifikát IFS ke shlédnutí zde

Ilustrační snímek