O Kmotrovi

Akciová společnost KMOTR - Masna Kroměříž a.s., patří mezi přední producenty trvanlivých masných výrobků v České republice. Firma má více než padesátiletou tradici. V současnosti zaměstnává 175 lidí a roční objem výroby je okolo 5.000 tun.

Společnost je proslulá zejména výrobou trvanlivých fermentovaných salámů. Objem produkce tohoto sortimentu je v zemi vůbec největší. K velmi oblíbeným salámům řadíme Poličan, Paprikáš, Herkules a Lovecký. Jde o výrobky, které jsou známé na českém trhu řadu let a po celou dlouhou dobu zaznamenávají vysokou prodejnost. Kromě toho nechybí v sortimentu společnosti KMOTR také výrobky relativně nové, jako je např. salám Česnekový trvanlivý, Saturn či Bratislavská klobása.
Ze skupiny trvanlivých tepelně opracovaných salámů je na prvním místě výrobek Vysočina, atraktivní jsou rovněž salámy atypické svým vzhledem Pepe, Pikante, Capone s pepřem a Lovecký XXL.

Kvalita produktů značky KMOTR je zajištěna dodržováním dvou hlavních zásad. První zásadou je nákup vybrané suroviny, tj. masa a koření, druhou potom zpracování suroviny na finální výrobky. Rozhodující surovinou pro produkty značky KMOTR je vepřové libové maso a sádlo, v menší míře i maso hovězí. Vepřové maso pochází jak z české produkce, tak z vybraných jatek v rámci EU (Německo, Dánsko, Holandsko). Hovězí maso je výhradně českého původu. Dodaná surovina musí splňovat předepsaná kritéria, při jejím nedodržení se ihned vrací zpět dodavateli.

Zpracování surovin na salámové dílo, jeho plnění do obalových střev a další ošetření (tepelný ohřev a následné zrání, nebo fermentace a následné zrání) probíhá na strojích a zařízeních převážně německého původu, jejichž špičková kvalita je spolu s vychovaným a zkušeným personálem zárukou jakosti finálních masných produktů. Samozřejmostí je pravidelná kontrola organoleptických vlastností polotovarů i hotových výrobků doplněná pravidelným mikrobiologickým a chemickým vyšetřením v akreditovaných laboratořích.

Proč KMOTR?

KMOTR - Masna Kroměříž a.s. produkuje trvanlivé salámy s obchodní značkou "KMOTR" . Jistě se ptáte, proč právě "KMOTR"? Naše společnost již dlouhou dobu zamýšlela vytvořit obchodní značku pro své výrobky. Značku, která by na trhu znamenala pojem pro kvalitní produkty. Zároveň značku, kterou si zákazníci budou dobře pamatovat a jejíž logo bude nepřehlédnutelné. Není snadné takovou značku vymyslet a stvořit. Nejinak tomu bylo i s "Kmotrem". V našem případě vyjadřuje slovo kmotr zkratku pro kroměřížské (km) trvanlivé (tr) salámy. Pro výrobky, které mají v naší firmě téměř pětadvacetiletou tradici a jejichž rozvoji jsme se posledních deset let intenzivně věnovali. Investice do budování nových kapacit a modernizace strojového vybavení přinesly své ovoce. Dnes představuje KMOTR-Masna Kroměříž a.s. největšího výrobce trvanlivých salámů s předpokládaným navýšením objemu produkce i v příštích letech.

Kmotrovo "doupě" v novém kabátě

Kmotr – Kroměřížské trvanlivé salámy